Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia; W pełni zaszczepieni są na drodze do katastrofy

Oficjalne dane rządowe dowodzą, że w pełni zaszczepieni są na drodze do katastrofy i sugerują, że szczepionki przeciw Covid-19 powodują zespół nabytego niedoboru odporności

Dane dostępne z brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia sugerują, że sytuacja wkrótce się pogorszy dla tych, którzy ulegli kłamstwom i propagandzie o tym, że wzięcie eksperymentalnego zastrzyku jest jedynym sposobem powrotu świata do normalności, poprzez głupie zakasanie rękawów i zaszczepienie się przeciwko rzekomej chorobie, która miała zaledwie 0,2% śmiertelność przed ogólnoświatowym wprowadzeniem eksperymentalnych terapii genowych.

Mówiąc wprost, „w pełni zaszczepieni” znajdują się na przepaści katastrofy.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) niedawno zastąpiła Public Health England (PHE), a były sekretarz zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock ogłosił w sierpniu 2020 r., że rząd zamierza:

„Utwórz nowy organ, łączący zdolność reagowania operacyjnego na dużą skalę NHS Test and Trace, zdolności wywiadowcze i analityczne wspólnego centrum bezpieczeństwa biologicznego oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie nauki o zdrowiu publicznym i ochrony zdrowia w Public Health England w organizację skoncentrowaną w całości na ochronie ludzi przed zewnętrznymi zagrożeniami dla zdrowia tego kraju”.

Nowa UKHSA kontynuowała pracę Public Health England w regularnym analizowaniu liczby zarejestrowanych przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów według statusu szczepień.

Od czerwca 2021 r. większość zgonów Covid-19 stanowili w pełni zaszczepieni.

26 czerwca, apodczas gdy Brytyjczyków rozpraszał romans Matta Hancocka, Public Health England opublikował raport ujawniający, że 62% rzekomych zgonów Covid-19 to osoby, które zostały zaszczepione.

Ale chociaż liczba zgonów Covid-19 znacznie wzrosła wraz z odsetkiem przypisywanym w pełni zaszczepionym od czerwca, inne rzeczy znacznie spadły, niestety, jak np. skuteczność szczepionek Covid-19.

Pfizer twierdzi, że ich zastrzyk mRNA Covid-19 ma skuteczność na poziomie 95%. Mogli tak twierdzić dzięki prostemu wyliczeniu (którego pełne szczegóły można zobaczyć tutaj ) przeprowadzonemu na liczbie zakażeń potwierdzonych w grupie zaszczepionej i nieszczepionej podczas najwcześniejszych etapów wciąż trwających badań klinicznych.

Nie musimy wchodzić w fakt, że te obliczenia były wyjątkowo mylące i mierzyły jedynie skuteczność względną, a nie bezwzględną. Nie musimy też zagłębiać się w fakt, że firma Pfizer zdecydowała się zignorować tysiące innych podejrzanych infekcji podczas trwającego badania i nie przeprowadzić testu PCR w celu potwierdzenia zakażenia, ponieważ jego skuteczność spadłaby poniżej wymaganego minimum 50%, aby uzyskać zgodę organu regulacyjnego.

Teraz, dzięki bogactwu danych opublikowanych przez nową brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia, jesteśmy w stanie użyć tych samych obliczeń, które zostały użyte do obliczenia “95% skuteczności szczepionki Pfizer”, do obliczenia rzeczywistej skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19, a dane niestety malują niezwykle niepokojący obraz.

Public Health England zaczął publikować liczbę przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów według statusu szczepień w swoim cotygodniowym raporcie „Nadzór szczepień”, po tym, jak wcześniej publikował je tylko co dwa tygodnie w ich „Wariantach troski – Sprawozdania informacyjne”.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia nadal publikowała cotygodniowe liczby w raportach „Nadzór szczepień”, ale zdecydowała się przestać publikować dane w dwutygodniowych raportach Warianty obawy – Informacje techniczne”, i dzięki temu uczyniła trudniejszym śledzenie całkowitej liczby przypadków, hospitalizacji i zgonów według stanu szczepień.

Dzieje się tak, ponieważ raporty „Warianty obaw” zawierały sumaryczną liczbę przypadków, hospitalizacji i zgonów według stanu szczepień już od 1 lutego 2021 r., podczas gdy tygodniowe raporty „Nadzór szczepień” zawierają tylko liczbę Covid -19 przypadków, hospitalizacji i zgonów według statusu szczepienia w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Oznacza to, że znacznie trudniej było prześledzić prawdziwe znaczenie dostępnych danych, ponieważ w najnowszym raporcie uwzględniono przypadki, hospitalizacje i zgony z trzech tygodni z poprzedniego raportu, ponieważ podano jedynie sumę końcową ponad okres czterech tygodni.

Jednak teraz, gdy opublikowano raporty z kilku tygodni „Nadzór szczepień”, jesteśmy w stanie zobaczyć znacznie wyraźniejszy obraz skuteczności zastrzyków Covid-19 oraz liczby przypadków hospitalizacji i zgonów w przeszłości kilka miesięcy bez konieczności używania danych, które nakładają się na inne raporty.

Dlatego teraz jest możliwe obliczenie rzeczywistej skuteczności zastrzyków Covid-19 w okresie 12 tygodni / 3 miesięcy, analizując dane dostępne z następujących raportów „Nadzór szczepień”;

Raport dotyczący nadzoru szczepień w 37. tygodniu zawierał liczbę przypadków Covid-19 według stanu szczepień między 33. a 36. tygodniem 2021 r. (od 16 sierpnia do 12 września), a rzeczywista skuteczność szczepionki w tym okresie okazała się następująca:

Rzeczywista skuteczność wszystkich dostępnych szczepionek przeciwko Covid-19 była tak niska, jak minus-47% w grupie wiekowej 60-69 i nawet +66% w grupie wiekowej poniżej 18 lat w okresie od 16 sierpnia do 12 września 2021 roku. Jedyne inne grupy wiekowe, w których szczepionka wykazała pozytywny wpływ w tym momencie, to 18-29, 30-39 i 80+. Ale jak wyraźnie widać, żadna z grup wiekowych nie wykazała skuteczności szczepionki w pobliżu 95%.

Jednak spójrz tylko, jak sytuacja odwraca się już miesiąc później.

Raport dotyczący nadzoru szczepień w 41. tygodniu zawierał liczbę przypadków Covid-19 według stanu szczepień między tygodniem 37 a 40. 2021 r. (od 13 września do 10 października), a rzeczywista skuteczność szczepionki w tym okresie okazała się następująca:

Rzeczywista skuteczność wszystkich dostępnych szczepionek przeciwko Covid-19 była tak niska, jak minus-109% w grupie wiekowej 40-49 i nawet +89% w grupie wiekowej poniżej 18 lat w okresie od 13 września do 10 października 2021 roku. Jedyna inna grupa wiekowa, w której szczepionka wykazała pozytywny efekt w tym momencie, to 18-29 lat.

Niepokojące jest tutaj to, jak bardzo spadła skuteczność szczepionki w świecie rzeczywistym we wszystkich grupach wiekowych, ale zwłaszcza w grupie wiekowej 40-49 lat, która spadła z rzeczywistej skuteczności z minus-36% do minus-109%.

Fakt, że rzeczywista skuteczność szczepionek przekroczyła barierę minus 100%, sugeruje, że szczepionki nie tylko zawiodły, ale także całkowicie zdziesiątkowały układ odpornościowy biorców.

To sprawia, że ​​czytanie ostatniego raportu z nadzoru szczepień jest przerażające.

Raport dotyczący nadzoru szczepień w 45. tygodniu zawierał liczbę przypadków Covid-19 według stanu szczepień między tygodniem 41 a 44. 2021 r. (od 11 października do 7 listopada), a rzeczywista skuteczność szczepionki w tym okresie okazała się następująca:

Rzeczywista skuteczność wszystkich dostępnych szczepionek przeciwko Covid-19 była tak niska, jak minus-126% w grupie wiekowej 40-49 i nawet +78% w grupie wiekowej poniżej 18 lat w okresie od 13 września do 10 października 2021 roku. Jedyna inna grupa wiekowa, w której szczepionka wykazała pozytywny efekt w tym momencie, to ponownie 18-29 lat.

Niepokojące jest to, że dwie kolejne grupy wiekowe przekroczyły barierę minus 100%, przy czym grupa wiekowa 50-59 spadła do minus-116%, a grupa 60-69 lat spadła do minus 120%. Ale być może bardziej niepokojące jest to, że skuteczność zastrzyków Covid-19 nadal spada w grupie wiekowej 40-49 lat po przekroczeniu bariery minus-100% w poprzednim miesiącu.

Z powyższego widać również, że skuteczność zastrzyku Covid-19 u osób w wieku powyżej 80 lat wzrosła z minus-22% do minus-9 procent. Zbiega się to z wprowadzeniem szczepień przypominających w tej grupie wiekowej, co sugeruje, że szczepionki mogą zapewnić bardzo krótkotrwałą ochronę przed rzekomym wirusem Covid-19. Warto jednak zauważyć, że nadal występuje ujemna skuteczność w tej grupie wiekowej i nadal jest ona niższa niż skuteczność minus 3% obserwowana między 33. a 36. tygodniem 2021 r.

Powyższy wykres śledzi rzeczywistą skuteczność zastrzyków Covid-19 w każdej grupie w ciągu ostatnich 3 miesięcy i wyraźnie ilustruje spadek obserwowany we wszystkich grupach wiekowych od tygodnia 33-36 do tygodnia 41-44.

To pokazuje, że największy spadek skuteczności szczepionek zaobserwowano w grupie wiekowej 30-39 lat, tuż za grupą wiekową 40-49 lat, która odniosła ogromny cios w tygodniu 37-40, a następnie w wieku 60-69 lat. oraz grupa wiekowa 70-79 lat.

Na podstawie powyższego byliśmy w stanie przewidzieć rzeczywistą skuteczność zastrzyków Covid-19 w każdej grupie wiekowej do końca 2021 roku, a wyniki były następujące:

Niestety, na przełomie roku zastrzyki Covid-19 mogą mieć negatywną skuteczność w każdej grupie wiekowej z wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia, które mogą spaść do +38%. Podczas gdy ujemna skuteczność poniżej granicy minus-100% będzie widoczna u wszystkich w wieku od 40 do 79 lat. W grupie wiekowej 40-49 lat spada skuteczność ujemna blisko minus 180%.

Ale prawdziwe pytanie brzmi, co tak naprawdę oznacza stale zmniejszająca się negatywna skuteczność zastrzyków Covid-19?

Oto, co to oznacza w odniesieniu do przypadków Covid-19:

Powyższy wykres przedstawia liczbę zarejestrowanych przypadków Covid-19 w Anglii w okresie trzech miesięcy według stanu szczepień wszystkich osób w wieku powyżej 18 lat. Między 33-36 tygodniem a 37-40 tygodniem liczba przypadków Covid-19 ogólnie spadła, spadając 101 867 do 60 479 u osób nieszczepionych; redukcja o 41 388, ale spadła z 288 470 do 287 527 u w pełni zaszczepionych; redukcja o zaledwie 943.

Jednak tam, gdzie sprawy stają się zarówno interesujące, jak i niepokojące, jest różnica między tygodniem 37-40 a tygodniem 41-44. To dlatego, że liczba przypadków wśród nieszczepionych wzrosła z 60 479 zarejestrowanych przypadków do zaledwie 79 516 zarejestrowanych przypadków, ale liczba przypadków wśród w pełni zaszczepionych wzrosła o 57% z 287 527 do przerażających 450 186.

Poza tym, że bez cienia wątpliwości udowadnia, że ​​szczepionki są wyraźnie niezdolne do zapobiegania zakażeniu lub przenoszeniu wirusa, powyższy wykres wyraźnie pokazuje, że zaszczepieni są znacznie bardziej podatni na zakażenie lub przenoszenie wirusa. To sprawia, że ​​prognozowana liczba przypadków na przełomie roku jest jeszcze bardziej niepokojąca.

Powyższy wykres przedstawia skumulowaną liczbę przypadków Covid-19 według stanu szczepień w ciągu ostatnich trzech miesięcy wraz z obliczoną przewidywaną liczbą przypadków do końca 2021 r. Należy jednak zauważyć, że została ona obliczona z przypadkami, które zostały zarejestrowane latem, okres, w którym wirusy układu oddechowego są historycznie trzymane w ryzach, dlatego faktyczna prognoza na zimę może być znacznie gorsza.

Niemniej jednak obraz nie wygląda dobrze dla w pełni zaszczepionej populacji. Przewiduje się, że liczba przypadków wśród nieszczepionych wzrośnie do około 575 000. Dlatego w ciągu następnych dwóch miesięcy można zaobserwować dalsze 333 000 przypadków w populacji nieszczepionej.

Ale prognoza pokazuje, że liczba przypadków wśród w pełni zaszczepionych będzie rosła znacznie szybciej, osiągając do końca roku około 3,75 miliona, co oznacza, że ​​w ciągu najbliższych dwóch miesięcy wśród w pełni zaszczepionej populacji można odnotować kolejne 2,75 miliona przypadków.

Oto, co to oznacza w kontekście hospitalizacji:

Powyższy wykres pokazuje liczbę zarejestrowanych hospitalizacji z powodu Covid-19 w Anglii w okresie trzech miesięcy według statusu szczepienia. Między 33-36 tygodniem a 37-40 tygodniem liczba hospitalizacji związanych z Covid-19 ogólnie spadła, spadając z 3425 do 1842 u osób nieszczepionych; redukcja o 1583, ale spadająca z 4376 do 3034 u w pełni zaszczepionych; obniżka o 1342.

Ale znowu, gdzie rzeczy stają się zarówno interesujące, jak i niepokojące, jest różnica między tygodniem 37-40 a tygodniem 41-44. Wynika to z faktu, że liczba hospitalizacji wśród osób niezaszczepionych wzrosła z 1842 hospitalizacji do 3313 hospitalizacji, natomiast liczba hospitalizacji wśród osób w pełni zaszczepionych wzrosła o 113% z 3034 do niepokojących 6461.

Warto również zauważyć, że hospitalizacje wśród nieszczepionych w tygodniu 41-44 były nadal niższe niż te obserwowane w tygodniach 33-36, podczas gdy hospitalizacje wśród osób w pełni zaszczepionych w tygodniu 41-44 były znacznie wyższe niż te obserwowane w tygodniu 33- 36.

Oznacza to, że przewidywana liczba hospitalizacji pokazuje, że zastrzyki Covid-19 nie zrobią nic, aby chronić NHS tej zimy.

Powyższy wykres przedstawia skumulowaną liczbę hospitalizacji związanych z Covid-19 według stanu szczepień w ciągu ostatnich trzech miesięcy wraz z obliczoną przewidywaną liczbą hospitalizacji do końca 2021 r. Jednak ponownie należy zauważyć, że została ona obliczona z uwzględnieniem hospitalizacji, które zostały zarejestrowane latem, w okresie, w którym wirusy układu oddechowego są historycznie trzymane na dystans, dlatego rzeczywiste prognozy dotyczące presji na NHS tej zimy mogą być znacznie gorsze.

Przewiduje się, że do końca roku liczba hospitalizacji wśród niezaszczepionej populacji wzrośnie do około 21 000. Dlatego w ciągu najbliższych dwóch miesięcy można zaobserwować dalsze 12500 hospitalizacji z powodu Covid-19 wśród nieszczepionej populacji.

Ale prognoza pokazuje, że w pełni zaszczepieni będą znacznie większym obciążeniem dla NHS tej zimy, przy przewidywanej łącznej liczbie około 43 000 hospitalizacji do końca roku, co oznacza, że ​​wśród w pełni zaszczepionej populacji można zaobserwować dalsze 29 200 hospitalizacji w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Ale chociaż dane pokazują ściślej powiązaną krzywą między nieszczepionymi i w pełni zaszczepionymi pod względem przewidywanych hospitalizacji, tego samego nie można powiedzieć o przewidywanej liczbie zgonów z powodu Covid-19.

Powyższy wykres pokazuje liczbę zarejestrowanych zgonów Covid-19 w Anglii w okresie trzech miesięcy według stanu szczepień.

Interesujące w tym jest to, że podczas gdy zachorowania i hospitalizacje zmniejszyły się zarówno u w pełni zaszczepionych, jak i nieszczepionych między 33-36 tygodniem a 37-40 tygodniem, w populacji nieszczepionej odnotowano jedynie spadek liczby zgonów w tym samym przedziale czasowym, podczas gdy zgony wśród w pełni zaszczepiona populacja faktycznie wzrosła.

Między 33 a 36 tygodniem a 37-40 tygodniem liczba zgonów związanych z Covid-19 spadła z 726 do 557 w populacji nieszczepionej, ale wzrosła z 2094 do 2136 w populacji w pełni zaszczepionej.

Ale po raz trzeci, gdzie rzeczy stają się zarówno interesujące, jak i niepokojące, jest różnica między tygodniem 37-40 a tygodniem 41-44. Dzieje się tak dlatego, że liczba zgonów wśród nieszczepionych wzrosła o zaledwie 30 do łącznie 587 między tygodniami 41-44, podczas gdy liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych wzrosła z 2136 do 2732 między tygodniami 41-44.

Oto, co to oznacza pod względem przewidywanej liczby zgonów Covid-19 do końca roku:

Powyższy wykres przedstawia skumulowaną liczbę zgonów związanych z Covid-19 według stanu szczepień w ciągu ostatnich trzech miesięcy wraz z obliczoną przewidywaną liczbą zgonów do końca 2021 r. Jednak ponownie należy zauważyć, że została ona obliczona z uwzględnieniem zgonów, które były zarejestrowane latem, w okresie, w którym wirusy układu oddechowego są historycznie trzymane w ryzach, dlatego faktyczna prognoza zgonów może być znacznie gorsza.

Przewiduje się, że do końca roku liczba zgonów spowodowanych przez Covid-19 wśród nieszczepionej populacji wzrośnie do łącznej liczby około 4000. Dlatego w ciągu najbliższych dwóch miesięcy można zaobserwować kolejne 2130 zgonów wśród nieszczepionej populacji.

Jednak prognozy pokazują, że tej zimy osoby w pełni zaszczepione będą cierpieć znacznie gorzej niż nieszczepiona populacja, z przewidywaną łączną liczbą około 24 000 zgonów do końca roku. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy wśród w pełni zaszczepionej populacji można odnotować kolejne 17 038 zgonów.

Prognozy te sugerują, że zastrzyki z Covid-19 zwiększają ryzyko zgonu z powodu Covid-19 w oparciu o oczekiwany wskaźnik śmiertelności hospitalizacji w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Dane pokazują, że w pełni zaszczepieni są statystycznie o 241% bardziej narażeni na śmierć po hospitalizacji z powodu Covid-19, pytanie brzmi: dlaczego?

Cóż, dane dostępne z brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia sugerują, że zastrzyki z Covid-19 dziesiątkują układ odpornościowy zaszczepionych.

Skuteczność szczepionki na poziomie + 50 % oznaczałaby, że osoby w pełni zaszczepione są o 50% bardziej chronione przed Covid-19 niż osoby nieszczepione.

Skuteczność szczepionki 0% oznaczałaby, że w pełni zaszczepieni są o 0% bardziej chronieni przed Covid-19 niż nieszczepieni, co oznacza, że ​​szczepionki są nieskuteczne.

Podczas gdy skuteczność szczepionki wynosząca -50% oznaczałaby, że osoby nieszczepione byłyby o 50% bardziej chronione przed Covid-19 niż osoby w pełni zaszczepione, co oznacza, że ​​szczepionki faktycznie dziesiątkują układ odpornościowy.

Jak ujawniliśmy wcześniej i pokazaliśmy ponownie powyżej, najnowsze dane pokazują, że zastrzyki Covid-19 wykazują obecnie negatywną skuteczność u wszystkich w wieku powyżej 30 lat i ujemną skuteczność przekraczającą barierę minus-100% u wszystkich w wieku pomiędzy w wieku 40 i 69 lat.

Jednak obliczenia te opierały się na dokładnych obliczeniach zastosowanych przez firmę Pfizer w celu wykazania, że ​​ich szczepionka miała rzekomą skuteczność na poziomie 95%.

  • U = liczba przypadków wśród nieszczepionych
  • V = liczba przypadków wśród w pełni zaszczepionych
  • U – V / U = Skuteczność szczepionki

Jednak aby obliczyć działanie układu odpornościowego, musimy wykonać nieco inne obliczenia, które dzielą odpowiedź na U – V przez największą liczbę przypadków wśród niezaszczepionych lub w pełni zaszczepionych.

Dlatego kalkulacja pozytywnego działania układu odpornościowego jest następująca:

U – V / U

Podczas gdy kalkulacja negatywnego działania układu odpornościowego wynosi –

U – V / V

Poniższa tabela przedstawia miesięczny spadek układu odpornościowego populacji zaszczepionej w stosunku do osób nieszczepionych:

To pokazuje, że w pełni zaszczepione 30-39-latki odnotowały największy spadek wydajności układu odpornościowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 40% spadkiem między 33-36 a 37-40 tygodniem i 13% spadek między 37-40 tygodniem a 41-44 tygodniem. Odpowiada to średniemu miesięcznemu spadkowi o -26,5% i oznacza, że ​​za mniej niż trzy miesiące w pełni zaszczepione 30-39-latki mogą stanąć w obliczu całkowitej niewydolności układu odpornościowego.

W pełni zaszczepione osoby w wieku 40-49 lat również nie są daleko w tyle za drugim co do wielkości spadkiem wydajności układu odpornościowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 26% spadkiem między 33.-36. % spadek między 37-40 tygodniem a 41-44 tygodniem. Odpowiada to średniemu miesięcznemu spadkowi o -15%. Jednak ze względu na fakt, że ich układ odpornościowy był już znacznie osłabiony między 33 a 36 tygodniem, mogą stanąć w obliczu całkowitej niewydolności układu odpornościowego w ciągu zaledwie 3 miesięcy.

Jednak anomalią w tych danych jest działanie układu odpornościowego w grupie wiekowej 70-79 i 80+. Jak wiemy, przed rozpoczęciem kampanii szczepień średni wiek zmarłej osoby po zakażeniu Covid-19 wynosił ponad 85 lat, mimo że średnia długość życia w Wielkiej Brytanii wynosi 81.

Dlatego dziwne jest stwierdzenie, że największy spadek układu odpornościowego występuje wśród młodszych grup wiekowych, ale dzieje się tak dlatego, że dane brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia za tydzień 41-44 to okres, w którym osoby powyżej 70. roku życia podawały dawkę przypominającą, więc zestawiliśmy poniższą tabelę, aby zademonstrować działanie układu odpornościowego przed podaniem dawki przypominającej i po podaniu dawki przypominającej u w pełni zaszczepionych osób w wieku powyżej 70 lat.

Jak widać z powyższego, grupie wiekowej 80+ pozostały tylko 4 miesiące, zanim prawdopodobnie dojdzie do całkowitej niewydolności układu odpornościowego, ale po wprowadzeniu szczepionki przypominającej czas ten wzrósł do 16,7 miesiąca.

Jednakże, ponieważ wiemy, że skuteczność szczepionki po krótkim okresie okazuje się spadać w znacznym tempie, a dowody sugerujące, że szczepionki są nie tylko nieskuteczne, ale także niszczą układ odpornościowy, w ciągu następnego miesiąca mogliśmy zobaczyć, że dawka przypominająca shot faktycznie jeszcze bardziej naruszył układ odpornościowy biorców, a nawet szybszy spadek wydajności układu odpornościowego może się zmaterializować.

Co prowadzi nas do pytania, czy władze są tego świadome i to jest powód, dla którego tak desperacko chcą, aby wszyscy otrzymali zastrzyk przypominający, zanim osiągną punkt całkowitej awarii układu odpornościowego?

Dane te sugerują, że zaszczepiona populacja będzie wymagać teraz niekończącego się cyklu szczepień przypominających, aby wzmocnić swój układ odpornościowy do punktu, w którym nie zawodzi, ale jest gorszy od populacji nieszczepionej, a dalsze wskazówki są ukryte w oficjalnych raportach rządowych że tak jest.

Na przykład raport dotyczący nadzoru szczepień w tygodniu 42 opublikowany przez UKHSA stwierdza, co następuje:

„Ostatnie obserwacje z danych nadzoru brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA), że poziomy przeciwciał N wydają się być niższe u osób, które zarażają się po 2 dawkach szczepienia”.

Źródło – Strona 23 Raportu

Oznacza to, że szczepionki Covid-19 zakłócają zdolność układu odpornościowego do wytwarzania przeciwciał przeciwko innym fragmentom wirusa SARS-CoV-2 po zakażeniu, w przypadku przeciwciała N jest to przeciwko białku nukleokapsydu, które jest otoczką wirusa i kluczową część odpowiedzi układu odpornościowego w populacji nieszczepionej.

Dlatego też, jeśli w przyszłości wystąpią jakiekolwiek mutacje w białku kolczastym rzekomego wirusa SARS-CoV-2, zaszczepieni będą znacznie bardziej podatni i prawdopodobnie nie będą chronieni ze względu na ich niezdolność do wytwarzania przeciwciała N, nawet jeśli byli już zakażeni. i odzyskane z Covid-19.

Natomiast nieszczepione miałyby znacznie lepszą odporność na wszelkie mutacje ze względu na ich zdolność do wytwarzania zarówno przeciwciał S, jak i N po zakażeniu.

Wniosek
Wyraźnie wykazaliśmy, że rzeczywista skuteczność zastrzyków Covid-19 znacznie spada w krótkim czasie, ale niestety dla zaszczepionej populacji, a nie dla powrotu układu odpornościowego do tego samego stanu, w jakim był przed szczepieniem, wydajność układu odpornościowego zaczyna gwałtownie spadać, co czyni ją gorszą od osób nieszczepionych.

Wynika to z ogromnej liczby przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów wśród w pełni zaszczepionych oraz niepokojącej prognozowanej liczby przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów wśród w pełni zaszczepionych do końca 2021 r. w porównaniu z prognozowaną liczby wśród nieszczepionej populacji.

Wykazaliśmy również, że w pełni zaszczepieni mają znacznie wyższy wskaźnik śmiertelności hospitalizowanych, a przewidywany wskaźnik śmiertelności hospitalizowanych jest do 241% wyższy u w pełni zaszczepionych niż u nieszczepionych tej nadchodzącej zimy.

Znowu nie można tego wytłumaczyć faktem, że szczepionki są nieskuteczne, ale można to wytłumaczyć jedynie faktem, że szczepionki muszą pogorszyć biorcę i zrobić to poprzez zdziesiątkowanie układu odpornościowego.

Pytanie brzmi, co to powoduje. Fakt, że brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia przyznała, że ​​​​w pełni zaszczepieni są znacznie mniej zdolni do wytwarzania przeciwciał N po zakażeniu, sugeruje, że wzmocnienie zależne od przeciwciał może mieć tutaj znaczenie.

Jednak nie wyjaśniałoby to wydajności zdziesiątkowanego układu odpornościowego u osób w pełni zaszczepionych w porównaniu z osobami nieszczepionymi.

Zespół nabytego niedoboru odporności jest stanem, który, jak się uważa, jest spowodowany wyłącznie przez rzekomego wirusa HIV i prowadzi do utraty komórek odpornościowych i pozostawia osoby podatne na inne infekcje i rozwój niektórych rodzajów nowotworów. Innymi słowy, całkowicie dziesiątkuje układ odpornościowy.

Czy zatem moglibyśmy zobaczyć jakąś nową formę zespołu nabytego niedoboru odporności wywołanego przez szczepionkę Covid-19?

Czas pokaże, ale czy nie jest interesujące, że Pfizer powiedział, że jego nowa pigułka Covid-19 zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub śmierci o 89%, gdy jest stosowana w połączeniu z lekiem na HIV?

Źródło

Aktualne dane pokazują, że perspektywy tej zimy dla tych, którzy zostali w pełni zaszczepieni eksperymentalnym zastrzykiem Covid-19, wyglądają okropnie i mówiąc wprost, jak powiedzieliśmy na początku, w pełni zaszczepieni są na skraju katastrofy.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Najnowszy raport UKHSA pokazuje, że szczepionki przeciw Covid-19 mają ujemną skuteczność tak niską, jak MINUS 126%

Next Article

TOP 7 Najlepsze alternatywy dla YouTube

Related Posts
Total
0
Share