48 817 ZMARTWYCH i 5 107 883 rannych po szczepionkach przeciwko COVID-19 w europejskiej bazie danych działań niepożądanych

Europejska baza danych (kraje EOG i kraje spoza EOG) zawierająca zgłoszenia o podejrzewanych reakcjach na leki to EudraVigilance.

EudraVigilance zweryfikowana przez Europejską Agencję Leków (EMA), obecnie zgłasza 48 817 zgonów i 5 107 883 urazów po wstrzyknięciu czterech eksperymentalnych szczepionek przeciwko COVID-19:

Z ogólnej liczby odnotowanych urazów prawie połowa (2 177 286) to urazy ciężkie.

„Ciężkość dostarcza informacji na temat podejrzewanego działania niepożądanego; może być sklasyfikowany jako „poważny”, jeśli odpowiada zdarzeniu medycznemu, które powoduje zgon, zagraża życiu, wymaga hospitalizacji w szpitalu, powoduje inny ważny z medycznego punktu widzenia stan lub przedłużenie istniejącej hospitalizacji, skutkuje trwałym lub znacznym kalectwem lub niezdolnością do pracy lub jest wrodzoną anomalią/wadą wrodzoną”.

Health Impact News sporządził raporty dla każdego z czterech szczepionek przeciwko COVID-19, które tutaj uwzględniliśmy. Sporządzenie tabeli każdej reakcji z obrażeniami i ofiarami śmiertelnymi wymaga dużo pracy, ponieważ w systemie EudraVigilance nie ma miejsca, które zawierałoby wszystkie wyniki.

Odkąd to opublikowano, inni z Europy również obliczyli liczby i potwierdzili sumy.*

Oto podsumowanie danych do 12 listopada 2022 r.

Łączna liczba reakcji na szczepionkę mRNA Tozinameran (kod BNT162b2 , Comirnaty ) firmy BioNTech / Pfizer – 23 210 zgonów i 2 667 243 urazów do 12.11.2022:

 • 79 297 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 335 zgonów
 • 90 887 Zaburzenia serca, w tym. 3351 zgonów
 • 842 Zaburzenia wrodzone, rodzinne i genetyczne, w tym 66 zgonów
 • 33 754 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 22 zgony
 • 3497 Zaburzenia endokrynologiczne, w tym. 13 zgonów
 • 38 206 Zaburzenia oka, w tym 64 zgonów
 • 184 670 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym. 915 zgonów
 • 688,114 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym. 6286 zgonów
 • 3020 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym. 133 zgonów
 • 28 472 Zaburzenia układu immunologicznego, m.in. 156 zgonów
 • 183 898 infekcji i zarażenia pasożytniczego, w tym 2392 zgonów
 • 46 012 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym. 551 zgonów
 • 63 046 dochodzeń m.in. 630 zgonów
 • 16 685 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym. 406 zgonów
 • 298 841 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 331 zgonów
 • 3302 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 301 zgonów
 • 407 210 Zaburzenia układu nerwowego, m.in. 2482 zgonów
 • 3515 Ciąża, połóg i stany okołoporodowe, w tym 83 zgony
 • 342 Problemy z produktami, w tym. 4 zgony
 • 46 792 Zaburzenia psychiczne, w tym 267 zgonów
 • 9544 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym. 352 zgonów
 • 117 187 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym 11 zgonów
 • 107 494 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym. 2481 zgonów
 • 117 035 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 207 zgonów
 • 7110 Okoliczności społeczne m.in. 30 zgonów
 • 29 524 Procedury chirurgiczne i medyczne m.in. 309 zgonów
 • 58 947 Zaburzenia naczyniowe, w tym. 1032 zgonów

Suma reakcji na szczepionkę mRNA SPIKEVAX/ mRNA-1273 ( CX-024414) firmy Moderna – 12 703 zgonów i 870 106 urazów do 12.11.2022:

 • 23 093 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym. 152 zgonów
 • 30 044 Zaburzenia serca, w tym. 1415 zgonów
 • 269 ​​Zaburzenia wrodzone, rodzinne i genetyczne, w tym 16 zgonów
 • 10 043 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 8 zgonów
 • 951 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 6 zgonów
 • 11 407 Zaburzenia oka, w tym 42 zgony
 • 67 342 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym. 487 zgonów
 • 229 166 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym. 4057 zgonów
 • 1148 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym. 69 zgonów
 • 9547 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym. 46 zgonów
 • 38 244 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 1153 zgonów
 • 12 405 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, m.in. 250 zgonów
 • 19 071 śledztw m.in. 413 zgonów
 • 6813 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym. 300 zgonów
 • 107 976 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 251 zgonów
 • 1156 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 115 zgonów
 • 142 329 Zaburzenia układu nerwowego, m.in. 1231 zgonów
 • 1154 Ciąża, połóg i stany okołoporodowe, w tym 13 zgonów
 • 149 Problemy z produktami m.in. 3 zgony
 • 14 434 Zaburzenia psychiczne, w tym 201 zgonów
 • 4428 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym. 244 zgonów
 • 25 857 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym 11 zgonów
 • 34 767 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym. 1337 zgonów
 • 45 736 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 118 zgonów
 • 3412 Okoliczności społeczne m.in. 46 zgonów
 • 11 812 Procedury chirurgiczne i medyczne, w tym 228 zgonów
 • 17 353 Zaburzenia naczyniowe, w tym. 491 zgonów

Łączna liczba reakcji na szczepionkę AZD1222 /VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV -19) z Oxfordu / Astra Zeneca – 9 667 zgonów i 1 388 494 urazów do 12.11.2022:

 • 15 933 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym. 360 zgonów
 • 24 615 Zaburzenia serca, w tym. 1012 zgonów
 • 298 Wrodzone zaburzenia rodzinne i genetyczne, w tym 12 zgonów
 • 15 431 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 8 zgonów
 • 876 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 8 zgonów
 • 22 942 Zaburzenia oka, w tym 34 zgonów
 • 123 551 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym. 511 zgonów
 • 376 016 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym. 2239 zgonów
 • 1253 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym. 91 zgonów
 • 7141 Zaburzenia układu immunologicznego, m.in. 49 zgonów
 • 59 884 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 818 zgonów
 • 15 929 Zatrucia urazowe i powikłania po zabiegach, w tym. 239 zgonów
 • 33 678 dochodzeń m.in. 228 zgonów
 • 15 264 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym. 150 zgonów
 • 201 842 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 199 zgonów
 • 969 Nowotwory łagodne złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 65 zgonów
 • 276 325 Zaburzenia układu nerwowego, m.in. 1402 zgonów
 • 740 Ciąża, połóg i stany okołoporodowe, w tym 23 zgony
 • 216 Problemy z produktami m.in. 1 śmierć
 • 24 640 Zaburzenia psychiczne, w tym 88 zgonów
 • 5020 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym. 107 zgonów
 • 18 719 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym 3 zgony
 • 48 116 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym. 1271 zgonów
 • 60 805 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 81 zgonów
 • 2537 Okoliczności społeczne m.in. 11 zgonów
 • 3529 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym 45 zgonów
 • 32 225 Zaburzenia naczyniowe, w tym. 612 zgonów

Łączna liczba reakcji na szczepionkę COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) firmy Johnson & Johnson – 3 234 zgonów i 178 053 ​​obrażeń do 11.12.2022:

 • 1794 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym. 72 zgonów
 • 3948 Zaburzenia serca, w tym. 267 zgonów
 • 64 Zaburzenia wrodzone, rodzinne i genetyczne, m.in. 3 zgony
 • 1946 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 3 zgony
 • 164 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 2 zgony
 • 2337 Zaburzenia oka, w tym 16 zgonów
 • 11 933 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym. 129 zgonów
 • 49 033 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym. 897 zgonów
 • 221 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym. 23 zgony
 • 848 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym. 12 zgonów
 • 16 007 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 273 zgonów
 • 1699 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, m.in. 38 zgonów
 • 8184 śledztw m.in. 171 zgonów
 • 1142 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym. 88 zgonów
 • 22 051 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 74 zgonów
 • 160 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 14 zgonów
 • 30 257 Zaburzenia układu nerwowego, w tym. 317 zgonów
 • 135 Ciąża, połóg i stany okołoporodowe, w tym 1 śmierć
 • 38 Problemy z produktem
 • 2651 Zaburzenia psychiczne, w tym 37 zgonów
 • 773 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym. 53 zgony
 • 4159 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym 7 zgonów
 • 6227 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym. 405 zgonów
 • 5438 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 17 zgonów
 • 718 Okoliczności społeczne, m.in. 8 zgonów
 • 1332 Procedury chirurgiczne i medyczne m.in. 104 zgonów
 • 4794 Zaburzenia naczyniowe, w tym. 203 zgonów

Całkowita liczba reakcji na szczepionkę COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) firmy Novavax – 3 zgony i 3987 urazów do 11.12.2022:

 • 90 Zaburzenia krwi i układu limfatycznego
 • 243 Zaburzenia serca
 • 0 Wrodzone zaburzenia rodzinne i genetyczne
 • 56 Zaburzenia ucha i błędnika
 • 1 Zaburzenia endokrynologiczne
 • 82 Zaburzenia oka
 • 262 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • 861 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym. 1 śmierć
 • 5 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
 • 41 Zaburzenia układu immunologicznego
 • 205 Infekcje i infestacje
 • 43 Zatrucia urazowe i powikłania po zabiegach
 • 107 Dochodzenia
 • 22 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
 • 497 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
 • 2 Nowotwory łagodne złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)
 • 705 Zaburzenia układu nerwowego
 • 2 Ciąża, połóg i stany okołoporodowe
 • 3 Problemy z produktem
 • 67 Zaburzenia psychiczne
 • 21 Zaburzenia nerek i dróg moczowych
 • 78 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
 • 204 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym. 1 śmierć
 • 255 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
 • 7 Warunki społeczne
 • 34 Zabiegi chirurgiczne i medyczne
 • 94 Zaburzenia naczyniowe W tym. 1 śmierć

*Podane sumy są wartościami szacunkowymi opartymi na zgłoszeniach przesłanych do systemu  EudraVigilance . Sumy mogą być znacznie wyższe w oparciu o odsetek zgłoszonych działań niepożądanych. Niektóre z tych zgłoszeń mogą być również zgłaszane do baz danych działań niepożądanych w poszczególnych krajach, takich jak amerykańska baza danych VAERS i brytyjski system Yellow Card. Ofiary śmiertelne są pogrupowane według objawów, a niektóre z nich mogły wynikać z wielu objawów.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article
Twitter, Elon Musk, Donald Trump, realDonaldTrump

Elon Musk pozwolił Donaldowi Trumpowi wrócić na Twittera

Next Article

Nagłe zgony i urazy wśród młodych i wcześniej zdrowych ludzi trwają

Related Posts
Total
0
Share