OSTRZEŻENIE przed szczepionkami koronowymi!

Toksyczne cząsteczki metali w szczepionkach mRNA są kluczową technologią dla transhumanizmu, 5G i Przemysłu 4.0

Alternatywne media od dawna donoszą, że w nowych szczepionkach koronowych znajdują się „cząstki metalu”. Teraz takie wiadomości dotarły również do głównego nurtu. Na przykład w Japonii niedawno wycofano z rynku 1,6 miliona dawek szczepionki Moderna, ponieważ w co najmniej jednej partii znaleziono cząstki metalu.

„Cząstki reagowały na magnesy, dlatego przyjmuje się, że są metaliczne” – donosiły japońskie media.

Japońskie Ministerstwo Zdrowia stwierdziło jednak, że skład zanieczyszczenia nie został potwierdzony i nie jest jasne, czy było to zanieczyszczenie. Zawieszenie partii Moderna jest środkiem zapobiegawczym. Moderna mówiła o „cząstkach”, które nie stanowią problemu dla bezpieczeństwa czy skuteczności.

Ten temat i nieco zagmatwane doniesienia przypomniały mi trochę o chaosie wokół szczepionki AstraZeneca i zawieszeniu szczepień w różnych krajach europejskich z powodu skutków ubocznych. Czasami dość chaotyczne współzależności między polityką, władzami, przemysłem farmaceutycznym i mediami są w większości przypadków podobne i nie mogę uniknąć dostrzeżenia w bieżących raportach pewnego rodzaju psychologii odwrotnej, która wpływa na obywatela i go warunkuje.

Możliwa fałszywa flaga w celu zmniejszenia sceptycyzmu wobec szczepień

W obecnym przypadku skażenia, szczepionka/producent najwyraźniej został ponownie użyty jako (tymczasowy) kozioł ofiarny, aby zmyć resztę przemysłu i jego popleczników. W każdym razie sugeruje się to obywatelowi poprzez „uporządkowany chaos” i globalne zarządzanie kryzysowe, które ostatecznie działa przez cały czas,że łańcuch procesów przebiega w sposób uporządkowany, że kontrola jakości działa, kanały raportowania są prawidłowe, a obywatel może mieć pewność: SZCZEPIONKI SĄ BEZPIECZNE. Może nie Moderna w tej chwili, ale inne, bo w tych nic nie znaleziono. Poza tym każdy ma wybór: jeśli nie tak zbesztana AstraZeneca, to bezpieczny Pfizer/BioNTech? Jeśli nie zanieczyszczona Moderna, to czysta Johnson & Johnson. „Ale przede wszystkim dotyczy tylko Japonii”. Nawiasem mówiąc, mówi się, że Japończycy mają powszechny sceptycyzm wobec szczepień. A z psychologicznego punktu widzenia sceptycyzm dotyczący szczepień jest najskuteczniejszy w okresie koronacji z przekonującymi informacjami o tym, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna oraz że jest lepszym wyborem w przeciwieństwie do alternatywy, którą nie jest szczepionka.

Takie wiadomości od cząstek metalu itp. są regularnie zwodniczymi manewrami. Manipulują poprzez dezinformację i odwracają uwagę od tła. Jeśli chodzi o cząstki metali w szczepionkach koronowych, istnieje już wiele źródeł, które dowodzą, że takie cząstki, tzw. nanocząstki metali lub tlenek grafenu, są zawarte we WSZYSTKICH powszechnych szczepionkach zawierających mRNA i wektory, a nie przez przypadek lub z innego powodu np. problem w procesie produkcyjnym.

Toksyczne nanocząsteczki tlenku grafenu wykryte w dawkach szczepionek

Jako przykłady można przytoczyć następujące badania i podsumowania badań:

(Uwaga: weryfikatorzy faktów zajmowali się już badaniem hiszpańskim , które m.in. pominęło fakt, że substancje pomocnicze, takie jak adiuwanty, nie muszą być wymieniane wśród składników w przemyśle farmaceutycznym przy analizie składników).

Biorąc pod uwagę wyniki tych badań, nie będzie przesadą stwierdzenie, że globalna kampania szczepień koronowych może być spiskiem, który złośliwie próbuje oszukać ludzi.

Jakie jest dokładne tło?:

Tlenek grafenu – super materiał stworzony dla NWO

Tlenek grafenu „GO” lub jego pochodna, zredukowany tlenek grafenu „rGO” (dalej używany jako synonim) to nanomateriał węglowy, który od dawna uważany jest za supermateriał ze względu na jego potencjalne zastosowania biomedyczne. Jest często używany jako materiał hybrydowy w połączeniu z innymi materiałami . Materiały na bazie grafenu mają zwykle rozmiary od kilku do kilkuset nanometrów i mają grubość 1-10 nm, co również odpowiada definicji „nanocząstek”.

W szczepionkach CoV-19 mRNA tlenek grafenu potencjalnie służy jako nanonośnik do transportu mRNA do komórek organizmu w celu nakazania im wytwarzania antygenów i stymulowania układu odpornościowego do wytwarzania przeciwciał. Ze względu na wykorzystanie nanocząsteczek jako przekaźników w nowych szczepionkach, wielu naukowców twierdzi, że szczepienia koronowe wyznaczają początek transhumanizmu. Szczepienia mogą zawierać CRISPR / Technology Cas9 wydajnego edycji genomu (tzw nożyczki genowe). CRISPR / Cas9 może być jednak w przyszłości wykorzystywany w innych obszarach zastosowań biomedycznych.

Właściwości tlenku grafenu są idealne dla sieci 5G

Należy podkreślić, że tlenek grafenu jest doskonałym przewodnikiem elektryczności i może być ładowany elektromagnetycznie. Materiał skutecznie pochłania fale elektromagnetyczne (mikrofale), szczególnie w odniesieniu do emisji 5G. Jako materiał kompozytowy osiąga optymalne właściwości dla niskiego współczynnika odbicia fal elektromagnetycznych, a tym samym umożliwia pochłanianie prawie wszystkich emisji 5G. Biorąc pod uwagę zdolność tlenku grafenu do absorpcji fal, jego wprowadzenie do organizmu ludzkiego może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Analityk farmaceutyczny i były pracownik Pfizer, Karen Kingston, powiedziała w wywiadzie (wideo patrz poniżej), że tlenek grafenu może być dodatnio naładowany lub aktywowany przez pole elektromagnetyczne ze względu na jego doskonałą przewodność elektryczną, a materiał zniszczy wszystko, z czym się zetknie, co może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, w zależności od sytuacja, gdzie i w jakiej ilości te nanocząstki znajdują się w organizmie.

Jak niebezpieczny jest tlenek grafenu?

Tlenek grafenu jest toksyczny i według dogłębnych badań chińskich prowadzi do niszczenia komórek, zaburzenia homeostazy (normalnej funkcji) mitochondriów, które są odpowiedzialne za oddychanie komórkowe (stres oksydacyjny), uszkodzenia DNA, reakcje zapalne, apoptozę, autofagię i martwica. W badaniu wspomniano również, że nanocząsteczki tlenku grafenu m.in. bez problemu przechodzą przez barierę krew-łożysko i mają silny wpływ na rozwój zarodków. Często wyrażana obawa, że ​​szczepienie koronowe może spowodować bezpłodność kobiet, może zatem okazać się prawdą w przyszłości.

Tlenek grafenu zamienia ludzi w anteny transformujące

To, co do tej pory prawie nie zostało omówione, to kluczowe znaczenie, jakie szczepienie poprzez nanocząsteczki tlenku grafenu infiltrowane do organizmu może mieć dla budowy i sieci kompleksowej infrastruktury 5G i Przemysłu 4.0. 5G to nowy standard transmisji komórkowej, który charakteryzuje się dużymi prędkościami i umożliwia transmisję danych w czasie rzeczywistym. 5G to kluczowa technologia dla przemysłu przyszłości i stwarza warunki do pełnego , inteligentnego łączenia w sieć robotów, maszyn, obiektów i urządzeń (Internet of Things) w celu umożliwienia im komunikowania się ze sobą w czasie rzeczywistym. Otwiera to zupełnie nowe możliwości interakcji, zwłaszcza dla rzeczywistości rozszerzonej, rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości mieszanej, a także autonomicznych systemów transportowych, inteligentnych miast i zastosowań robotyki.

5G to nie tylko duże prędkości, ale także nowe częstotliwości – i mnóstwo nowych masztów nadawczych. Do tej pory częstotliwości dla sieci komórkowej były mniejsze niż 2,6 gigaherca (GHz). Dla sieci 5G jest to teraz kwestia częstotliwości od 2 do 3,7 GHz, a w przyszłości nawet do 60 GHz. Obowiązuje zasada: im wyższa częstotliwość, tym krótszy zasięg. Ponieważ fale świetlne 5G są krótkie i nie rozprzestrzeniają się tak daleko, potrzeba znacznie więcej wież transmisyjnych, aby pokryć ten sam obszar. Oprócz nowych masztów nadawczych 5G na wieżach lub na dachach konieczne jest zatem instalowanie nowych stacji nadawczych w niewielkich skrzynkach praktycznie wszędzie (latarnie, przystanki, ściany). W Stanach Zjednoczonych te stacje nadawcze są instalowane w obszarach mieszkalnych co 600 stóp . W przyszłości ludzie zbliżą się do nadajników i będą narażeni na większe promieniowanie. Dodatkowo w sieci 5G promieniowanie w komórkach radiowych jest rozłożone inaczej. Wykorzystując tzw. kształtowanie wiązki, sygnały ze stacji nadawczej są wysyłane przede wszystkim tam, gdzie są potrzebne – umożliwia to szczególnie szybki i efektywny transfer danych. Aktywni użytkownicy mają największą ekspozycję na promieniowanie, a nieaktywni mniej.

Jak opisano powyżej, tlenek grafenu może bardzo dobrze pochłaniać emisje 5G oraz odbijać i rozpraszać promieniowanie. Dlatego ludzie z cząsteczkami tlenku grafenu w swoich ciałach potencjalnie odbijają promieniowanie elektromagnetyczne z masztów i stacji transmisyjnych i nieświadomie stają się ruchomymi antenami. Swoimi ciałami dostarczają sprzęt do własnej konsumpcji 5G lub, że tak powiem, do powszechnego korzystania z 5G w okolicy. Będzie to szczególnie prawdziwe, jeśli w ciągu najbliższych kilku lat i dekad wprowadzenie 6G, 7G itd. spowoduje dalsze zwiększenie częstotliwości, a fale będą jeszcze krótsze, w efekcie odległości między stacjami transmisyjnymi będą musiały być dalej redukowana. W kręgach hipotez krąży temat minimalnej odległości 6 stóp (około 2 metry), co jak na ironię odpowiada dystansowi społecznemu pandemii korony.

Jak niebezpieczne jest promieniowanie 5G?

Skutki zdrowotne promieniowania 5G na organizm są nadal niejasne, ponieważ nie ma wiarygodnych, długoterminowych badań na ten temat. Skutki zdrowotne zależą między innymi od głębokości wnikania promieniowania do organizmu. To, czy promieniowanie telefonu komórkowego, zwłaszcza w obszarze 5G, faktycznie prowadzi do zaburzeń komórkowych, guzów lub niepożądanych zmian, można określić tylko poprzez bardzo dokładne, niezależne, długoterminowe badania, w których – niestety doświadczenie pokazuje – nie ma żadnego zainteresowania politycznego.

Wniosek

Najważniejsze jest to, że strategiczne i merytoryczne relacje między szczepieniami koronowymi, infiltracją tlenku grafenu do organizmu ludzkiego a stworzeniem kompleksowej infrastruktury 5G i Industry 4.0 są uderzające i stosunkowo oczywiste. Mając na uwadze możliwe skutki dla własnego zdrowia, byłoby wskazane i satysfakcjonujące, gdyby w przyszłości więcej osób szczegółowo zajęło się tym tematem. Ze względu na powyższą sprawę zdecydowanie odradza się szczepienia, w tym szczepienia przypominające Corona w okresie jesienno-zimowym, a także wszelkie badania przez nos i usta, ponieważ na zestawach testowych i maskach wykryto również cząsteczki tlenku grafenu, głównie z Chiny.

Ostateczny wniosek hiszpańskich naukowców na temat tlenku grafenu brzmi: „Trzymaj swoje dzieci, siebie i członków swojej rodziny z dala od tego materiału. W żadnym wypadku nie należy szczepić tlenkiem grafenu, ponieważ jest on zawarty w szczepionce. Musimy za wszelką cenę tego unikać, my i przyszłe pokolenia możemy być magnetycznie oznakowani i chorować jak bydło ”.

https://youtu.be/YpuBeeWr4l4
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

PILNE! Tlenek grafenu w żelach do dezynfekcji

Next Article

Badanie: Prawie wszystkie zaszczepione osoby wykazywały efekt elektromagnetyczny

Related Posts
Total
0
Share